Uppvärmda säkerhetsbälten, någon? | AutoExpert

Du har hört talas om uppvärmda säten och rattar, men hur är det med uppvärmda säkerhetsbälten?

Den tyska billeverantören ZF – förmodligen mest känd för sina allestädes närvarande transmissioner – har utvecklat just en sådan funktion som ett sätt att förbättra energieffektiviteten.

Enligt ZF ger de kroppsvärme direkt efter att föraren börjar köra, vanligtvis mellan 36 och 40 grader Celsius.

Den största fördelen jämfört med klimatkontroll är räckvidden, eftersom värmebälteselement kräver mindre energi än att köra ett klimatkontrollsystem.

ZF hävdar att systemet kan öka räckvidden med upp till 15 procent under kalla vintrar, genom att minska energin som krävs för att värma upp interiören.

Bältet använder en typ av tyg med värmeledare utformade för att minimalt öka tygets tjocklek så att de känns ”normala”.

”Kontaktelementen för de elektriska värmekretsarna är placerade så att de inte stör drift eller indragning av bältet”, hävdar ZF.

”Eftersom alla relevanta säkerhetsbältesfunktioner förblir desamma finns det inga ytterligare procedurer eller kvalifikationer för OEM.

”Det uppvärmda säkerhetsbältet är inte på något sätt sämre än sina konventionella motsvarigheter när det gäller passagerarskydd.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *