Bilindustrin missar klimatmålet, säger Polestar-stödd rapport

En rapport finansierad av Polstjärnan Och Rivian fann att den globala bilindustrin ”massivt” kommer att missa FN:s klimatmål om den inte enbart övergår till elfordon till 2033.

Pathway Report, publicerad av managementkonsultföretaget Kearney och de två märkena av elfordon, säger att industrin år 2050 kommer att överskrida den 1,5-gradersbana som fastställts av FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC) med minst 75 procent.

Den uppmanar biltillverkare och andra OEM-tillverkare att gå samman för att diskutera var de kan arbeta tillsammans för att uppnå detta mål.

International Energy Agency säger att den återstående globala utsläppsbudgeten är cirka 500 GtCO2e – eller 500 gigaton koldioxidekvivalenter – för att hålla sig under en global temperaturökning på 1,5 grader Celsius.

Enligt Kearneys rapport kommer denna budget att nås 2035 på den nuvarande banan.

Rapporten använder befintlig öppen källkod för att bestämma banan för utsläpp från bilindustrin.

Personbilar står för närvarande för 15 procent av alla globala utsläpp av växthusgaser (GHG), och IPCC har sagt att alla utsläpp av växthusgaser bör minska med 43 procent till 2030.

Pathway Report antyder att det finns tre ”spakar” som måste dras för att hålla utsläppen i schack.

Spak ett är att helt byta till elbilar över hela den globala flottan, medan spak två är att driva denna exklusiva elbilsflotta med fossilfri energi, och spak tre är att göra betydande framsteg inom hållbar produktion och produktion.

Det senare omfattar tillverkning av elektrifierande celler och förpackningar samt utvinning och bearbetning av material. En minskning med 81 procent till 2032 är målet.

Men rapporten säger att branschen måste ta itu med alla tre samtidigt, och i snabbare takt – det räcker inte att bara dra i en spak.

Det står vidare att bara att dra i den första spaken kommer att minska överskridandet från 75 procent till 50 procent, medan ett byte till fossilfria energikällor kommer att minska överskridandet ytterligare till 25 procent.

Den noterar att avgasutsläpp från fordon med förbränningsmotorer utgör 60-65 procent av ett fordons totala livscykelutsläpp.

Elbilar är i en nackdel när det gäller utsläpp i försörjningskedjan, som är 35 till 50 procent högre än för elbilar, främst på grund av de extra utsläppen i samband med batteriproduktion.

”Den historiska konflikten mellan hållbarhet och lönsamhet lättar, men hotar fortfarande”, konstaterar rapporten.

”Vi måste sätta rätt värde på hållbarhet och kostnaden för inaktivitet.”

Den noterar att framsteg har gjorts. Globala investeringar i hållbarhet kommer att uppgå till 35,3 biljoner dollar (50,7 biljoner dollar) år 2021, mer än en tredjedel av alla tillgångar på fem av världens största marknader.

Sådana investeringar har vuxit med mer än 15 procent årligen sedan 2018.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *