50 % Indian truck drivers suffer from vision issues – Research report

50 % indiska lastbilschaufförer lider av synproblem

Det inträffar ett antal olyckor med stora lastbilar på motorvägarna varje år. Även om dessa olyckor är oundvikliga, kan de undvikas genom att följa reglerna och föreskrifterna och ta väl hand om förarna av dessa lastbilar. Enligt en färsk studie från ICARE Eye Hospital i Noida har det visat sig att mer än 50 % av alla lastbilschaufförer på indiska vägar har synproblem. I samarbete med den ideella organisationen Sightsavers India undersökte sjukhuset ögonen på 34 000 lastbilschaufförer över hela landet.

Tack vare bilden Röd lastbil

Studien fann att 38 % av de utvärderade lastbilschaufförerna hade problem med närseendet, 8 % hade problem med avståndsseendet och 4 % hade avvikelser i både långt och närseende. Dessutom bar ingen av lastbilsförarna glasögon, och åldersgruppen 36 till 50 år var den som hade flest närsynsproblem. Dessutom visade studien att den yngre åldersgruppen 18 till 35 år var ansvarig för 45 % av alla händelser med långsynthet.

Dr. Saurabh Choudhry, VD för ICAREs ögonsjukhus, kommenterade studiens avslöjanden: ”Som ögonsjukhus är vi medvetna om att ett stort antal olyckor på indiska vägar inträffar på grund av förarens synproblem. De flesta av lastbilschaufförerna vi testade var omedvetna om att de hade nedsatt syn och aldrig hade gjort en synundersökning. Detta gjorde dem olycksbenägna,

Han tillade vidare, ”Det finns 9 miljoner lastbilschaufförer på indiska vägar. Om vi ​​extrapolerar data från vår fältstudie kan vi anta att hälften av dem skulle ha synproblem. De skulle anses olämpliga att köra utan ordentliga glasögon och ögonkontroll om de hade varit i ett västerländskt land.

VD:n för ICARE ögonsjukhus tillade då också att de också till viss del har hjälpt till att komma över dessa problem för förarna. Han sa: ”Vi samarbetade med vår partner Sightsavers och försåg förare med R2C-glasögon (färdiga att klippa) och distribuerade glasögon på plats. För dem med komplexa brytningsfel skräddarsyddes glasögonen och gavs till dem vid nästa stopp på deras roadtrip. Med hjälp av olika tekniska verktyg och appar såg vi till att de bar glasögonen på motorvägarna när de körde.”

Samtidigt hävdade läkaren också att den oorganiserade karaktären i lastbilschaufförernas arbete hindrar dem från att ta sina hälsoproblem på allvar. Han avslöjade att majoriteten av dem är från landsbygdsområden som inte har tillgång till förebyggande eller terapeutiska synundersökningar. De har aldrig gjort en screening för ögonproblem eller behov av glasögon.

Dr. Saurabh Choudhry, som utvecklade frågan, tillade också: ”Vår erfarenhet tenderar de flesta lastbilschaufförer att utveckla torra ögon och kroniska allergiska ögonsjukdomar på grund av långa arbetstider och felaktig hygien. Många förare över 60 år lider också av grå starr eller glaukom. En rutinmässig ögonkontroll är ett måste för alla lastbilschaufförer för att skydda sig själva och andra.”

RAAHI – National Truckers Eye Health Program lanserades 2017 av en icke-statlig organisation som heter Sightsavers India med syftet att säkerställa säkerheten för pendlare på vägen. ICARE Eye Hospital gick med i projektet 2018. 34 000 lastbilschaufförer undersöktes då för ögonsjukdomar och brytningsproblem.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *